Hem

Välkommen till

World Action on Salt and Health in Sweden

WASH Sweden

ett elektroniskt nätverk associerat till WASH London, UK.

WASH Sweden välkomnar alla intresserade av salt och folkhälsa med särskilt fokus på riskerna med ett överdrivet saltintag för vår hjärta-kärl hälsa.

Anmälan till:

Mattias Aurell – elmaaurell@gmail.com

Nätverket håller inga formella möten och debiterar inga avgifter. Bidrag till driften av hemsidan mottages dock tacksamt till bankkonto SEB 5048 29 141 14 – ange gärna ändamål och avsändare!

Mycket välkommen i nätverket WASH Sweden!