Startsida

Välkommen till

World Action on Salt and Health in Sweden

www.washsweden.se

ett nätverk för intresserade av ett högt saltintags betydelse för högt blodtryck,  hjärt-kärl sjukdom och stroke – vår dominerande folkhälsofråga!

Nätverket debiterar inga avgifter – alla välkomna!

anmälan till Mattias Aurell, elmaaurell@gmail.se