Nya artiklar

 

November 2017

En livlig debatt har brutit ut om varför blodtrycket stiger av ett högt saltintag. Det är de gamla ”stridshästarna” J. Titze och F.C. Luft (Kidney Int 2017;91:1324-35) som drabbar samman med T.W. Kurtz och R. Curtis Morris Jr (Kidney Int 2017;92:1015-16). En ny grupp från Alabama, USA, med W. Feng i spetsen blandar sig också i leken (J Am Soc Nephrol 2017;28:1362-69).

Slutsatsen som alla kommer fram till – men på olika vägar – är att det är endothelet i kärlväggen som styr motståndet i blodbanan – SVR systemic vascular resistance; RVR renal vascular resistance. Det sker genom syntes av den kärlvidgande substansen kväveoxid (nitric oxide NO). Det är följaktligen brist på detta kärlvidgande ämne som orsakar ökningen i SVR och RVR och som ger såväl stigande blodtryck som försämrad saltutsöndring i urinen.

Det är alltid roligt och intressant att läsa om de teoretiska förklaringarna till varför blodtrycket stiger av ett överdrivet saltätande – ett förhållande vi alla väl känner till. Vi dansar helt enkelt efter ”endothelets pipa” och så länge det producerar tillräckligt med kväveoxid klarar vi vårt blodtryck.

Nedsatt bildning av kväveoxid kan vara såväl genetiskt som förvärvat betingad – vad vi kan göra är att äta mindre salt!

 

April 2017

I en nyligen publicerad studie- länk – ges en genomgång av frågor och svar om betydelsen av saltreduktion i befolkningen. Det höga saltintaget är ett världsomspännande problem för den kardiovaskulär hälsan som länge tilldragit sig stor uppmärksamhet och nu förefaller en konsensus vara nära. Artikeln är mycket strukturerad och försedd med omfattande referenser.

 

Januari 2017.

Ett intressant meningsutbyte har publicerats i International Journal of Epidemiology nu vid årsskiftet. Det är två företrädare för ett par universitet i Kanada som rykt ihop. Först ut är M. O´Donnell ( referens återfinns i länken) som menar att kunskapsläget vad beträffar reduktion av salt i kosten är oklart. Det har föranlett Norm Campbell att gå i genmäle (länk) där han bl.a. konstaterar att ”I am not aware of any credible health, scientific or civil society organization that supports the views expressed in O´Donnell´s commentary or those of other dissenting scientists”.

Situationen för salt påminner således om den för tobaksindustrin för många år sedan där industrin på olika sätt ville göra gällande att rökning inte var så farligt som påstods. Just nu pågår i USA en debatt om att Exxon Mobile Oil på liknande sätt försöker ta loven av farhågorna med fossila bränslen. Det är väl känt att saltindustrin under många år försökt tona ner riskerna med ett högt saltintag.

WASH London har också tipsat om en stor artikel som kommer i BMJ nu i january med titeln ”Cost effectiveness of a government supported policy strategy to decrease sodium intake: global analysis across 183 nations” (länk). De kommer fram till att en ”soft regulation” som kombinerar överenskommelser med industrin och ”public education” är bästa vägen till framgång. Det är den väg som vårt eget SLV också förordar – såvitt jag fattat det rätt – och det är i så fall bara att konstatera att vi är på rätt väg!

 

December 2016.

WASH London har genomfört en ny översikt av salt och socker i globalt förekommande frukostflingor i 29 länder. Översikten visar att salt och sockerhalterna inte bara ofta är höga till mycket höga utan också att de varierar mellan länderna på ett häpnadsväckande sätt.

WASH London uppmanar alla fabrikanter att saluföra sina produkter med låga salt och sockerhalter i alla länder!

Läs rapporten i länken  World action on salt.